Huisregels

 • Roken
 • Roken is enkel buiten toegestaan.
 • Aansprakelijkheid
 • Studio Baarn stelt zich te allen tijde niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van (persoonlijke) eigendommen van zowel binnen als buiten het bedrijfsterrein.
 • Veiligheid
 • Vanuit veiligheid moeten nooduitgangen, brandblusapparatuur en brandmelders altijd vrij worden gehouden.
 • Strafbare feiten
 • Strafbare feiten worden bij de politie vermeld.
 • Overtreding
 • Bij overtreding van één of meerdere huisregels kan toegang tot het pand van Studio Baarn worden ontzegd.
 • Vernieling/beschadiging
 • Bij het veroorzaken van vernielingen/beschadigingen wordt u geheel aansprakelijk gesteld voor de kosten van reparatie en/of vernieuwingen.
 • Consumpties
 • Het is niet toegestaan om als derde/toeschouwer drank of etenswaren mee te nemen en in de studio te nuttigen.
 • Bedrijfseigendommen
 • Eigendommen van Studio Baarn mogen niet zonder toestemming naar buiten worden meegenomen.
 • Toegang
 • Studio Baarn mag zonder opgave van reden de bezoeker toegang tot het pand ontzeggen. Verder is toegang tot het terrein van Studio Baarn op eigen risico.
 • Gevonden voorwerpen
 • Heeft u een voorwerp gevonden of bent u een voorwerp verloren?
  Bel dan 035-3031389
 • Calamiteiten
 • In geval van calamiteiten vragen wij u de instructies van de BHV, beveiliging, en/of medewerkers van Studio Baarn op te volgen.
%d bloggers liken dit: